63 95 20 00 post@quickup.no

Salgsbetingelser

 1. Disse salgsbetingelsene gjelder for alle leveranser fra selger til kjøper med mindre annet er skriftlig avtalt.
 2. Alle priser er oppgitt i NOK inklusive mva
 3. Kjøper har plikt til å undersøke de leverte varene straks de er mottatt. Reklamasjoner må skje skriftlig og straks en eventuell mangel er oppdaget. For åpenbare mangler må reklamasjon skje senest 14 dager etter at varen er mottatt. Kjøpers reklamasjonsrett bortfaller i alle tilfelle 6 måneder etter levering. Reklamasjonsretten bortfaller også hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis betalingsbetingelsene ikke oppfylles, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling.
 4. Erkjenner selger at varen er mangelfull, har selger rett til, etter eget valg, å levere ny vare eller å utbedre feilen.
 5. Garantien bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke, eller hvis varene er skadet som følge av ukyndig behandling. Garantitiden løper fra varene er levert.
 6. Reparasjoner som ikke omfattes av garanti eller selgers reklamasjonsansvar bekostes i sin helhet av kjøper.
 7. Selger skal til avtalt tid levere feilfri, funksjonsdyktig vare i henhold til gjeldende tekniske spesifikasjoner. Selger er imidlertid ikke ansvarlig for skade eller tap som direkte eller indirekte måtte oppstå som følge av feil eller mangler ved varen, herunder følgeskader eller indirekte tap. Det samme gjelder ved forsinket levering fra selger. Ansvaret er under enhver omstendighet begrenset oppad til varens kostnad.
 8. Retur av leverte varer kan bare skje etter selgers skriftlige samtykke. Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
 9. Kunden velger selv om varene skal sendes eller hentes.
 10. Forbrukere har angrerett i henhold til Angrerettloven. Kjøper må informere selger innen 14 dager etter mottak av varen at kjøper ønsker å bruke sin angrerett. Kjøperen må så sende varen tilbake til selger innen 14 dager. Kjøper er ansvarlig for betaling av retur. Kjøper vil så få refundert kjøpesummen når selger har mottatt varen. Merk at varen må være ubrukt og i salgbar stand. Kjøper er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.
 11. Quickup sender kun varer innenlands i Norge.
 12. Quickup tilbyr tre forsendelsesmåter:
  1. Klimanøytral Servicepakke fra Bring (kun opp til 35 kg), utleveres på postkontor eller post i butikk. Denne leveres i løpet av 1-4 dager, har sporing og mottaker varsles med SMS og/eller epost når pakken har kommet fram.
  2. At kjøper selv henter varen i quickup.nos lokaler eller ordner frakt selv
  3. Fastpris-frakt for tyngre varer. Forskjellige speditører kan bli brukt avhengig av hvor kjøperen er lokalisert. Vi vil sende mer informasjon om når varen kan forventes levert, da dette vil avhenge av fraktmåten.